Kontakty
reference
 
Zpracování dat
DTP
 
Překladatelské
služby
 
Knihkupectví
online
 
Úvodní
strana

Ivo Wiesner - Do ráje projdeš peklem I., 2. vydání

AOS publishing - nakladatelství, překladatelské služby
 
Běžná cena: 389,- Kč
Cena v e-shopu: 289,- Kč
vyprodánovyprodáno

Včetně 10 % DPH
262,73 Kč bez DPH

ISBN: 978-80-87624-16-6
Rok vydání: 2013
Počet stran: 400

Dostupnost: Vyprodáno


Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Na počátku časů byla Země poměrně malou studenou a nevábnou planetou bez vlastního života. V tomto čase již byly její nejbližší sousední planety – Tir-Lucifer se svým satelitem Malonou (Marsem) – osídleny dvěma spřátelenými rasami pocházejícími z oblasti Siria. Stvořitel měl s touto planetou svůj zvláštní záměr – hodlal ji totiž osídlit novou lidskou rasou rodící se v té době pod paprsky Arktura. Tato rasa představovala univerzální vesmírný archetyp Adamah Kadmon. Divukrásné planetě bylo dáno jméno Thígíjak (Zahrada bohů) a stará společenství Galaxie ji pro její krásu nazývala Shan (Spanilá). Posléze ji mnozí znali i pod jménem Terra či Země. Takový byl záměr prvního Stvořitelova plánu. Stará lidstva třetí a čtvrté kalpy vedla mnoho krvavých válek až se navzájem téměř zničila. Během tohoto období zůstávala Země stranou jejich pozornosti, protože půda, vody i atmosféra byly otráveny zplodinami explozí bomb, takže se Thígíjak stala zakázanou oblastí Vesmíru na desítky milionů let.

O invazi Drakonů, zničení velké sousední planety Maldeku a vytvoření Damoklova meče v podobě desáté planety Nimiru, visícího nad osudem planety Země, jsem již hovořil v knihách Gambit Mahátmů a Bohové a apokalypsy, proto v této knize uvádím jen doplňky pocházející z nově získaných zdrojů a opravuji své dřívější omyly. Nimiru, toto obrovské smrtící kyvadlo, ohrožující existenci lidstva již po dobu asi 115 000 let, přesto nezpůsobila zánik lidstva. Pouze jeho vývoj limitovala gigantickými katastrofami.
Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Během časových misí prováděných v rámci projektu Montauk a Phoenix III bylo zjištěno, že za hranicí roku 2012-2015 existuje nepřekročitelná časová bariéra, za níž se nachází pouze dokonalá prázdnota. Podle informací získaných během channelingu je to tím, že naše rodná planeta je součástí umělého hologramu Vesmíru 3D, který se má zhroutit po roce 2012, a krátce předtím se má lidstvo páté kalpy přesunout do čtvrté a páté dimenze, kde všechny žabomyší pozemské spory již neexistují, tím méně jakási elitní samozvaná Tajná vláda. To je v podstatě Stvořitelův „Třetí plán“ rozvoje archetypu Adamah Kadmon.
Velmi početné starobylé artefakty, stopy a tělesné pozůstatky starých obřích ras, ruiny starých měst s podivnou architektonikou a „nemístné technické artefakty“ prokazují vcelku jednoznačně, že současné lidstvo není prvním kolonizátorem Země. Jak se zdá, na Zemi existovaly po dobu mnoha milionů let před námi technicky vyspělé rasy, jejichž technologie jsme dodnes v plném rozsahu stále ještě nepochopili. Máme k dispozici středověké portulány a mapy světa, jejichž autoři nezakrytě hovoří o tom, že vycházeli z velmi starých předloh, vesměs pocházejících z Alexandrijské Bibliothéky a z dalších zaniklých center starobylých civilizací, sídlících kdysi na Antarktickém souostroví a na zaniklých kontinentech, po nichž zbyla pouze jména (Země Mu, Taprobane, Atlantis, Ruta atd.). Stále se čeká na objevení depozit, do kterých „staří“ uložili své znalosti a svůj odkaz budoucímu lidstvu, jejichž objevení předpověděl E. Cayce na konec XX. století. On se nemýlil, tato depozita již byla skutečně objevena v Egyptě, v Jižní Americe, v Gobi a na dalších místech Země. Byly nalezeny, vyzvednuty a vlády velmocí je nařídily opět uložit do svých podzemních trezorů. Proč asi?
Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Kumránské svitky, písemné artefakty Essenů, ale i apokryfní dokumenty různých prvotních křesťanských skupin jsou dokladem gigantické manipulace s vědomím lidstva a s pojetím Boha. V tomto podvodu v roli nastrčeného „bílého koně“ vystupovala především římskokatolická církev. Nově nalezené pergameny a měděné svitky hovoří o tom, že Ježíš nebyl jednom chudým tesařem, ale také skutečně žijícím velmi vzdělaným filozofem, sociopolitickým a náboženským reformátorem, manželem Marie Magdaleny, s níž měl i několik synů. Jak Ježíš, tak Marie Magdalena byli ve skutečnosti výhonky dvou starobylých královských dynastií, majících značný podíl mimozemské genetiky. Římskokatolická církev si s těmito skutečnostmi nevěděla rady, tak Marii Magdalenu raději znevážila jako padlou ženu a jednovaječné dvojče – Ježíšova bratra Jakuba – vyškrtla z historie křesťanství.

Autor

Ukázka:

Úvodem několik zamyšlení o exopolitice
USA se totiž zoufale snažily dohnat náskok SSSR v průzkumu kosmu a dobývání Měsíce, ale postrádaly potřebné technologie, aby náskok dokázaly skutečně vyrovnat. Dodnes nebylo například vysvětleno, proč nebyly uskutečněny plánované mise Apollo 18 a 19, třebaže veškeré technické zařízení již byl vyrobeno, odzkoušeno, astronauté byli plně vycvičeni a vše bylo připraveno. Lze to snad vysvětlit předcházející konfrontací astronautů NASA s Greys ídlenými na Měsíci, nebo za tím byla obava, aby nedošlo ke kontaktům mezi astronauty mise Apollo s astronauty NSA, kteří na Měsíci tajně působili již od počátku 60. let a vláda neměla zájem o prozrazení této skutečnosti?
„Existuje globální tajná vláda se svými vlastními leteckými silami, se svým vlastním loďstvem a rozvětvenou sítí tajných služeb, se svým mechanismem získávání financí a informací, se schopností účinně prosazovat vliv svých idejí na národní cítění a zájmy občanů, nepodléhající žádné kontrole, ba ani povinným bilancím, takže sama sebe postavila nad zákony jednotlivých států a mimo kontrolu občanů“.
Americký senátor Daniel K. Inouye
„Dnes již máme prostředky pro cesty ke hvězdám, ale tyto technologie jsou uzamknuty v archivech černých projektů a vyžadovalo by zásah vyšší moci, aby vůbec kdy mohly přinášet prospěch lidstvu a ne jen samozvané elitě boháčů. Všechno, co si vůbec můžete představit již máme, nebo víme jak to vyrobit“.
Ben Rich, někdejší šéf Lockheed
Skunk Works při své poslední přednášce krátce před smrtí.
Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Možná jste se setkali s informacemi o konspirativních akcích některých vlád a jejich supertajných služeb a tyto informace byly tak zrůdné, že jste je možná považovali za pouhou demagogickou propagandu levicově orientovaných skupin obyvatel. Různí „mluvčí“ oficiálních a státních orgánů tyto informace často záměrně zlehčují jako „spikleneckou hysterii“, v čemž je vydatně podporují různí polovzdělaní komentátoři, zpravodajové polovládních i soukromých informačních médií a především manipulátoři. Připomenu některé z nich, ty nejznámější.
Když prezident F. D. Roosevelt nebyl schopen politicky překonat odpor většiny „izolacionistů“ v Kongresu USA, který odmítal souhlasit se vstupem Spojených států do války s Německem, zvolil taktiku tichého vyčkávání. Měl spolehlivé informace o tom, že skupina „jestřábů“ v japonské vládě a generálním štábu dokázala přimět císaře ke svolení k invazi Japonska do jižního a jihovýchodního Pacifiku, kterou měla zahájit přepadením základny americké tichomořské flotily v Pearl Harboru na ostrově Oahu v Havajském archipelagu. Znal kovbojskou povahu „svých Američanů“ a věděl, že vztek a touha po odvetě překoná izolacionismus. Jelikož znal přesné datum útoku (7. 12. 1941), vydal rozkaz k uvedení Tichomořské flotily i základny na Pearl Harboru do plné bojové pohotovosti, leč nechal příslušný telegram s rozkazem odeslat po civilní telefonní lince. Telegram sice na poštu v Pearl Harboru došel včas, ale poštovní zaměstnanci již měli víkend, takže telegram doručili až téměř dva dny po tom, co byla základna Pearl Harbor zničena spolu s většinou tichomořské flotily. Účelu bylo dosaženo a celá Amerika se s velkým vztekem vrhla plnou silou na Němce i Japonce. Co na tom, že v Pearl Harboru zahynulo zbytečně mnoho set námořníků a Tichomořská flotila byla v agónii.
Dodnes americký State Departement ani političtí komentátoři a média nenašli odvahu pravdivě objasnit pozadí podvodu amerických tajných služeb známého jako „Tonkinský incident“ (srpen 1964). Pamětníci dobře vědí, že ve skutečnosti k žádnému incidentu nedošlo, nedošlo k žádnému napadení americké válečné lodi v mezinárodních vodách severovietnamskými torpédovými čluny, ale tehdejší americký prezident L.B. Johnson potřeboval oficiální záminku k napadení Severního Vietnamu a vylhaný incident ji poskytl. Teprve po skončení války ve Vietnamu vyšlo postupně najevo, že vlivní pentagonští Ilumináti z několika důvodů potřebovali vtáhnout americké ozbrojené síly do občanské války ve Vietnamu a vojensko-průmyslový komplex potřeboval válku rozšířit postupně na celou Indočínu, protože doba životnosti trhavin a munice uložených v muničních skladech US Army končila. Likvidace prošlých trhavin a munice je nákladná, pracná a nebezpečná. Pro pentagonské plánovače bylo proto přijatelnější tuto prošlou munici naházet na města a vesnice nějakého státu třetího světa, který se zrovna v té době nacházel v nemilosti USA. J.F. Kennedy, který byl rozhodnut stáhnout americké „vojenské poradce“ z Jižního Vietnamu a jakoukoliv aktivitu USA v této oblasti ukončit, byl vyřazen atentátem v Dallasu. L.B. Johnson, který nastoupil do prezidentské funkce po smrti Kennedyho, pak zcela splnil požadavky vojensko-průmyslového komplexu a Pentagonu a proto byl „vyroben“ Tonkinský incident. Tento makabrózní podvod zaplatilo životem více než 58 000 amerických vojáků, asi milion Vietnamců a nikdy nezjištěné množství vesnických lidí z Laosu. Americká veřejnost se rozdělila na dvě nesmiřitelné skupiny, což v podstatě trvá dodnes. Údajně nejmocnější armáda světa však byla nakonec válkou tak vyčerpána a vysílena, že další boj vzdala a s ostudou z Jižního Vietnamu doslova utekla. V severovietnamských a v sovětských koncentrácích nechala vláda USA zahynout přinejmenším osm tisíc zajatců, aniž projevila jakoukoliv snahu je repatriovat.
Pamětníkům jistě přijde na mysl ideová podoba Tonkinského incidentu s „Glivickým incidentem“, který Canarisova tajná služba vyrobila pro Hitlera, aby měl záminku k invazi do Polska a rozpoutání II. světové války… Inu kdo chce psa bít, klacek si vždycky najde.
Podobný osud, jaký postihl Severní Vietnam, pentagonští plánovači připravili pro Srbsko a srbskou část Kosova. Opět skutečným důvodem byla likvidace munice a bomb s prošlou lhůtou skladování.
Nejedná se ale jen o „válečné debakly“. Je tu dále gigantický podvod s projektem Apollo. Řada odborníků totiž tvrdí a má k tomu věrohodné důkazy, že značná část amerického „měsíčního programu“, přinejmenším mise Apollo 14 až Apollo 17, nebyly natáčeny na Měsíci, ale kdesi v pouštích Texasu či Arizony. Po výbuchu kyslíkové nádrže a poškození servisního modulu Apolla 13 v dubnu 1970, což podle mého názoru byl klasický „sestřel“ paprskovým kanónem, byla NASA nucena opustit plány na třetí přistání člověka na Měsíci. Podle A. Colliera ale NASA uskutečnila pouze jediný let s posádkou na Měsíc, všechny ostatní mise byly podvodem a záběry byly natáčeny na Zemi. A. Collier tento podvod NASA podkládá deseti důkazy, na které NASA nikdy nereagovala, nic nevyvracela, neposkytla žádné dementi. Takže je více než pravděpodobné, že Eugene Cernan byl posledním člověkem na Měsíci (1972). O poslání NASA existuje řada nepravdivých a zmanipulovaných informací, takže většina laické veřejnosti se domnívá, že NASA je pouze civilní výzkumnou agenturou zaměřenou na průzkum Měsíce. Je to pravda?
NASA byla vytvořena 1. října 1958. Skutečným hlavním záměrem pro ustavení NASA bylo osvojení vojenského potenciálu prostoru v těsném okolí Země a získání celkové kontroly Země z kosmického prostoru. Dalším důvodem byly manipulace s financemi určenými Kongresem USA pro vědu a výzkum. Dodatečně bylo zjištěno, že velké částky peněz lze touto cestou nekontrolovatelně převádět na financování „černých projektů“ neschválených Kongresem. Plán byl jednoduchý a docela snadno uskutečnitelný. Finance a položky pro hrazení dodávek přístrojů, součástí a zařízení pro přísně tajné nebo černé projekty tak mohly být rychle propláceny, protože se vše provádělo v rámci neklasifikovaných (otevřených) projektů a přitom dodavatelé a subdodavatelé NASA neměli žádnou představu o skutečném zdroji financí. Celkové utajení a ochranu před nežádoucí kontrolou toku peněz podporovalo i to, že pouze několik ředitelů znalo celkový projekt a konečný cíl výzkumů, protože veškerá činnost byla v NASA dokonale „rozškatulkována“. Jak se později ukázalo, tato fragmentace výzkumů způsobila i několik vážných selhání projektů a úmrtí kosmonautů, ke kterým by patrně nedošlo, pokud by vedoucí etap výzkumu měli potřebné celkové informace o způsobu a stavu řešení projektů. Na tomto způsobu organizace se zřejmě podepsala skutečnost, že vědecký výzkum byl pouze vedlejším cílem a sloužil především k zamaskování skutečného zaměření a cílů NASA. Tím je objasněno, proč NASA utajila tolik výsledků průzkumu Měsíce a dokonce, přes veškeré deklarace o svobodném přístupu k informacím, část z nich zatajila nebo upravila podle svých záměrů. R. Hougland, který se zabýval studiem a analýzou mnoha tisíc fotografií Měsíce, tvrdí, že mnoho závažných fotografií bylo záměrně speciálními postupy znehodnoceno. Existuje opravdu důvodné podezření, že část programu Apollo, počínaje misí Apollo 12, byla zmanipulována a natáčena přímo na Zemi (Moongate), aby se ušetřily finance pro „černé projekty“. Výzkumné programy Ranger, Surveyor, Orbitera Apollo žnily získat obrovské množství údajů, ale pouze jen asi 20% z nich bylo alespoň zčásti vědecky vyhodnoceno. Z toho pouhá 2% informací byla dána k dispozici veřejnosti.
Vraťme se však zpět na Zemi – i zde najdeme dostatek „politické a velmocenské špíny“.
Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Mnoho lidí jistě pamatuje zmrazující televizní šoty, ukazující nárazy dvou civilních letadel do WTC (Word Trade Center) a následné děsivé zhroucení obou věží. Vše se kladlo za vinu muslimským teroristům, kteří se touto cestou snažili ponížit a zastrašit občany světové mocnosti USA. Jenže dodatečně objevená fakta přinejmenším zpochybnila tvrzení, že pouhý náraz letadla do konstrukce a žár hořícího leteckého paliva vytvořily podmínky vedoucí ke zhroucení nosné kostry obou věží, což se nakonec stalo i oficiální verzí vyšetřovací komise. Expert a hlavní konstruktér obou věžových staveb prof. Morgan Reynolds tvrdí, že vertikální nosné traverzy byly vyrobeny z pětkrát předimenzované žáruvzdorné oceli. Pokud vůbec byla jejich torza v sutinách nalezena, nejevila žádné známky narušené statické pevnosti. Profesor M. Reynolds tvrdí, že dosud žádná výšková budova s ocelovou konstrukcí se nezhroutila vlivem žáru, takže příčina zhroucení WTC musí spočívat jinde. Nevysvětleno je i překvapivé zjištění, že při odklízení trosek byly v podzemní části WTC nalezeny „rybníky roztavené žhavé oceli“. Po mnoha dnech, které uplynuly od zhroucení obou věží, byly tyto neuvěřitelně horké rybníky oceli nalezeny ve spodních částech výtahových šachet hlavních věží. Tyto ocelové rybníky vznikly vytavením ocelových nosníků a armovací oceli z betonu, které z vyšších pater WTC téměř zmizely, jak o tom hovořil prezident P. Tully z Tully Construction of Flushing a Mark Loizeaux. Vypadá to na působení zaostřeného svazku vysokofrekvenční energie, která vše co bylo z oceli a kovů vytavila (princip kuchyňské mikrovlnné trouby). Rychlé kaskádové zhroucení věží by potom bylo vysvětlitelné tím, že část ocelových nosníků a armovacích prutů se z betonu vytavila a „odtekla“ do suterénu budovy, což se stalo i v další budově, do níž žádné letadlo nenarazilo a tudíž se tam nenacházel žádný letecký kerosin. Obě věže se sesuly do svého půdorysu a z betonu (100 tisíc tun v každé věži) nezbyla než drobná drť a jemný prach. Podobným způsobem se chová i nejlepší konstrukční beton, byl-li vystaven žáru vyššímu než 1000°C. Takovou situaci mohla způsobit jen mimořádně velká energie, nikoli jen tlak vyvolaný volným pádem jednotlivých pater. Volný pád budov, tak jak byl zaznamenán, by vyžadoval odstranění nižších podlaží, která by jej jinak velmi účinně brzdila. Rovněž vznik drobné betonové drtě ukazuje na působení série následných šokových vln s vysokou energií. Podle Reynoldse byly zaznamenány seismické vibrace svědčící o explozích rovnajících se otřesům o síle 2,3 stupně Richterovy stupnice. Podle řady svědků se krátce před zřícením vyšších pater z vnitřku mrakodrapů ozvala řada explozí.
Seismografy v Lamont-Doherty Earth, hvězdárně Kolumbijské univerzity v Palisadě, N.Y., nacházející se 34 km severně od WTC, zaznamenaly 11. září podivnou seismickou aktivitu, která dodnes nebyla oficiálně vysvětlena. Zatímco samotné nárazy letadel do obou věží způsobily jen minimální otřesy, výrazné zemětřesení s neobvykle vysokou magnitudou předcházelo zhroucení obou věží. Palisadský seismograf zaznamenal zemětřesení s magnitudou 2,1 pouhých 10 sekund před zhroucením Jižní věže WTC v 9:59:04 (14.30 GMT) a druhé zemětřesení s magnitudou 2,3 pouhých 8 sekund před zhroucením Severní věže v 10:28:31.
Kniha Do ráje projdeš peklem I. (Ivo Wiesner) Korunu tomuto chaosu nasadil televizní šot, který z vrtulníku natočila herečka Barbara Sicuranza. Tento šot zachycuje, že v čase zhroucení WTC se blízko věží nacházel jakýsi velký letící předmět, který se po přiblížení vrtulníku rychle vzdaloval. Věrohodnost tohoto šotu nemám možnost hodnotit, proto jej ponechávám mimo diskusi.
Jisté je, že k vytavení ocelové konstrukce WTC-jih nestačila ani zásoba paliva nesená letadlem, ani kyslík přítomný uvnitř budovy. Z bilance energie, která byla ve hře, plyne, že to byla energie mající asi čtyřnásobně větší intenzitu, než mohl poskytnout letecký kerosin a veškeré hořlaviny nacházející se v Jižní věži, v patrech nejbližších místě nárazu. Energie musela přijít zvenčí. Vypadá to, jakoby byla Jižní věž WTC postavena do obří vysokofrekvenční trouby - jedině tak by bylo možné takového efektu dosáhnout. Podle Christophera Bollyna se na zhroucení ocelové kostry podílela řízená demolice, k níž byly použity speciální termické nálože používané při demolicích výškových budov, jenže samy termické nálože tak obrovskou energii nejsou schopné poskytnout. Zdroj ničivé energie tedy zůstává nadále záhadou.
Ať byla technologie použitá ke zničení WTC jakákoliv, nastupuje k prozkoumání otázka, kdo stál v pozadí a co celou touto diverzní akcí sledoval. Můj závěr je ten, že kdosi potřeboval zatřást „vědomím pohodlného bezpečí“ Ameriky, aby získal rozhodující podporu pro vyhlášení války Afghánistánu, Iráku a dalším nepohodlným státům třetího světa. Muslimští teroristé pouze nevědomky vykonali za někoho příslovečnou medvědí práci, aby zakryli skutečné pachatele této masové vraždy civilistů, protože sami neměli technické možnosti k její realizaci.
Při analýze událostí v ruském Beslanu najdeme mnoho společných prvků s událostmi 11. září v New Yorku, které shodně vedou k Iluminátům a mimo vší pochybnost dokazují, jak se pokoušejí svět manipulovat. O konspirativní činnosti tajných globálních organizací (Iluminátů) existuje příliš mnoho faktických informací, které existenci takových spiknutí jednoznačně potvrzují. Vezměme případ zmizení více než deseti tisíc amerických a evropských bezdomovců, kteří, jak se později ukázalo, posloužili jako pokusní králíci pro „Time Trip“ v rámci projektu Montauk či Phoenix III. Potom je tu utajené i násilné čipování lidí biomikroprocesory, výroba lidských klonů pro nahrazování vládám nepohodlných lidí, existence tajných základen NSA na Měsíci několik let před přistáním mise Apollo 11, intenzivní vytěžování technologií z několika set vraků havarovaných mimozemských letounů, zatajení akce nazvané „Operation Hermes“, týkající se objevu prastarého podzemního komplexu knihoven a technologických skladišť (Hall of Records) pod planinou Gíza u egyptské Káhiry, a tak dále a tak dále. Existuje mnoho nikdy nezodpovězených otázek, týkajících se toho, co našli badatelé a egyptské vládní komise po otevření „Síně zápisů“ pod Velkou pyramidou. 
 
Partneři webu Obchodní podmínky Kontaktní údaje

© AOS Publishing - Nakladatelství, Překladatelské Služby, Zpracování Dat, DTP

Tel.: +420 602 322 887 E-mail: